DUP logo element

Danske Uafhængige Pladeselskaber begræder kanallukningerne i DR.

De danske radiolyttere står til at miste både P6 Beat, P7 Mix og P8 Jazz i begyndelsen af 2020 som følge af den politisk vedtagne sparerunde i DR. På TV skal DR K også lade livet. En voldsomt meget fattigere musikformidling og en svagere musikalsk fødekæde i branchen er uundgåelige konsekvenser af de varslede kanallukninger.

Den politiske kampagne for nedskæringer i DR, bl.a. anført af kulturminister Mette Bock, slog på tromme for, at public service skulle opprioriteres i DR, at institutionens tidligere status som kulturelt fyrtårn skulle genetableres på bekostning af DR som bred medievirksomhed. Men nu ser vi så, at man tværtimod netop slagter kulturelle bannerførere som DR K, P6 og P8. Uanset i hvor høj grad de resterende kanaler evner også at repræsentere den musik, som nu mangler et naturligt hjem, så må resultatet nødvendigvis blive et markant fald i omfanget af musikformidling og musikalsk bredde i DR.

Særlig DR K, P6 og P8 har været mangfoldige alternativer til den mere midtsøgende og kommercielle musikalske profil på de øvrige kanaler. Og det er i den uafhængige sektor, at denne musikalske mangfoldighed trives, understøttes og formidles. Derfor rammer kanallukningerne vores sektor hårdest af alle. Nichemusikken, den kulturelle mangfoldighed og de i forvejen voldsomt risikovillige musikere og pladeselskaber, der hver dag prioriterer kunstnerisk udvikling og fremdrift højere end salgstal, går en usikker fremtid i møde, da mulighederne for at møde sit potentielle publikum her i Danmark i fremtiden vil være langt færre.

De lukningstruede kanalers relativt beskedne driftsomkostninger taget i betragtning, får kanallukningerne til at fremstå som symbolpolitik, hvor nichen og vækstlaget fravælges til fordel for den folkelige mainstream. Det står i skærende kontrast til Public Service-aftalens krav om netop et "fokus på at stimulere dansk musikliv, herunder vækstlaget i dansk musik" og kulturministerens udtalelser om, at "DR's opgave er at levere et indhold til danskerne, som ikke går i direkte konkurrence med det, som private medier tjener deres penge på". For hvilke private aktører er det, som P6, P8 og DR K ligger i konkurrence med?

Konklusionen må være, at man ikke mener, der er behov for flere timers airplay, end de tilbageværende kanaler kan tilbyde, for at dække den bemærkelsesværdige del af dansk musik – og det er om noget et udtryk for et voldsomt overfladisk kendskab til kvaliteten og omfanget af dansk musik anno 2018.

Dagens udmeldinger fra DR vil få vidtrækkende konsekvenser for både uafhængige kunstnere og pladeselskabers levebrød.

I 2010 ville BBC lukke Radio 6 Music. Massive publikumsprotester omstødte beslutningen, og i dag er kanalen en af verdens mest respekterede kanaler for den grænsesøgende musik, med stigende lyttertal. Om noget tilsvarende kan opnås i Danmark er umuligt at sige på forhånd, men vi i DUP opfordrer i hvert fald alle musikelskere til at råbe så højt og klogt som muligt om de tragiske konsekvenserne af de varslede kanallukningerne.

Læs hele Public Service-aftalen her.

Artikler om emnet med indspark fra dup: GaffaJyllands-Posten