Distribution

Når musikken er indspillet, artworket lavet og fansene står klar, er distributionsleddet centralt i processen med at skabe forbindelserne mellem udgivelsen, butikkerne,  tjenesterne og fansene. Det er et mangefacetteret område, som kan gribes meget forskelligt an. Derfor prøver vi her at forsyne vores medlemmer med den fornødne baggrundsviden, der skal til for at være en god partner for distributørerne og i henhold til valg af distributionsform og distributionspartner(e).

Markedsføring

Markedsføringen af en udgivelse er helt central for dennes udbredelse, hvorfor vi med denne guide håber at inspirere jer til at opkvalificere på området og/eller dedikere flere ressourcer til at løfte markedsføringen af jeres udgivelser. Denne guide er uarbejdet med støtte fra Merlin.

Pladekontrakter

Nedenfor kan man finde et notat, der beskriver og eksemplificerer de praktiske og væsentligste klausuler, som DUP anbefaler deres medlemmer, at medtage i deres indspilningsaftaler. 

Indledningsvis skal det understreges, at dette notat ikke indeholder en udtømmende liste over, hvilke områder og klausuler som DUP’s medlemmer bør have med i en indspilningsaftale.

Promotion

Promotion inden for musikbranchen forstærker kunstnerens og udgivelsens budskaber som regel gennem en række solidt funderede arbejdsrelationer. Traditionelt set har promotionaktiviteter involveret at fokusere på forskellige medietyper og -områder, ofte med en ambition om at få opbakning og støtte fra diverse kritikere. Dette gøres enten ved at samarbejde med virksomheder med relevante netværk og ekspertviden inden for hver af de specifikke medietyper og -områder eller ved at etablere sådanne kompetencer og netværk i egen virksomhed.

Rettigheder

Hvis du arbejder med at udgive musik, arbejder du rent faktisk med ophavsret. Hvis du vil opnå gode resultater, er det værd at bruge et par minutter på at forstå, hvad ophavsret egentlig er, og hvordan det fungerer, da det er fundamentet for størstedelen af, hvad du formentlig kommer til at beskæftige dig med, og hvordan du forhåbentlig vil generere en indkomst.

Royalties

DUP ser det som helt centralt, at pladeselskabet betaler sine kunstnere rettidigt og i overensstemmelse med de kontraktuelle vilkår parterne imellem - alt andet er at betragte som mislighold og kan i yderste konsekvens medføre tab af rettigheder og kompensationskrav. 

Synkronisering

I takt med at traditionelt salg af indspillet musik falder er det i stigende grad nødvendigt for uafhængige rettighedshavere (pladeselskaber, forlag og kunstnere) at etablere alternative indtægtskilder. Og her er der mange muligheder på synkroniseringsområdet. MEN, og det er et stort men, synkroniseringsindtægter er ikke den hellige gral, men blot et af mange områder, man som moderne pladeselskab bør overveje at fokusere på, når man sammensætter sin forretning.