DUP logo element

Wintel 2017

Wintel 2017 er en ny undersøgelse af den uafhængige sektor på en global skala, der fastslår, at uafhængige pladeselskaber har en markedsandel på 38,4% og omsætter for mere end 37 millarder kroner.

Download Wintel 2017 her.

Det er anden gang, at rapporten Wintel anskueliggør den uafhængige pladebranches markedsandele. Et vigtigt udgangspunkt for rapporten er, at markedsandelene opgøres efter copyright og ikke på distributionsniveau. Dette giver et retvisende billede, i modsætning til når uafhængige udgivelser i forskellige sammenhæng tilskrives major-selskaberne, blot fordi det pågældende pladeselskab er distribueret af et majorselskab.

Rapporten er kommet til verden på foranledning af WIN (Wordwide Independent Network), der er en sammenslutning af DUP og vores søsterorganisationer verden over med hovedsæde i London. Wintel 2017 er udarbejdet af Mark Mulligan fra MIDiA Research og redigeret af Dave Roberts fra Music Business Worldwide.

660 pladeselskaber og distributører har leveret data til undersøgelsen, der således er den mest omfattende kortlægning af den uafhængige sektor nogensinde.  

Det skal igen understreges, at rapporten fokuserer på rettighedernes ejerforhold og ikke på distributionsforhold. Det er et centralt forhold idet majorselskaberne typisk inkluderer omsætning fra distribuerede udgivelser i deres egne opgørelser over markedsandele. Det anslås at værdien af uafhængige udgivelser, der distribueres gennem majorselskaberne, løber op i ca. 7.5 millarder kroner, og dermed forvrænges billedet af markedet markant, hvis man ikke tager højde herfor.

Det er også vigtigt, fordi markedsandelen bruges af de førende digitale musikvirksomheder som Apple, Google og Spotify i forhandlinger med den uafhængige sektor og er således ofte medbestemmende for niveauerne for vederlag, som disse virksomheder betaler til rettighedshavere.

De vigtigste resultater fra årets Wintel-undersøgelse tæller bl.a., at den globale markedsandel af uafhængige pladeselskaber steget siden 2015 med 0,9% til 38,4%, hvilket svarer til en omsætning på 37 millarder kroner i 2016. Det er en stigning på 6,9% i de foregående 12 måneder. Selv om den globale uafhængige markedsandel steg med 0,9% til 38,4%, var ændringerne på landeniveau lige så mangfoldigt som billedet af markedsandelene.

Den amerikanske pladeindustri oplevede det største udsving til fordel for uafhængige, en stigning på 1,7% til en samlet markedsandel på 37,3%. De Sydkoreanske uafhængige pladeselskaber øgede deres greb på det koreanske marked yderligere med en stigning på 0,6% til 89,1%. Den uafhængige andel faldt en anelse i Japan, der så en nedgang på 0,3% til 63,3%, og hvor en række førende lokale virksomheder registrerede betydelige indtægtstab i 2016.

Mange europæiske markeder inkl. nøgleområder som Storbritannien og Tyskland, så den uafhængige markedsandel dale en smule på trods af en samlet omsætningsvækst. 

Rapporten gør det klart, at digital musik og streaming i særdeleshed fortsat skaber spændende muligheder for uafhængige pladeselskaber, og at uafhængige pladeselskaber i næsten alle lande fortsat har en højere markedsandel på streaming end de fysiske formater. Det er på grund af streaming, at den verdensomspændende pladebranche har haft sit andet år i træk med vækst (5,9%) i 2016. Før 2015 var det 15 år med nedgang...

Isoleret set voksede streamingindtægterne med 60,4% i 2016. Det står nu for 59% af alle digitale indtægter, mens de digitale formater som helhed nu står for 50% af det samlede marked. De uafhængiges indtægter fra streaming steg med 80,4% i 2016 og nåede op på ca. 13,3 milliarder kroner. Denne vækst var lidt større end de 78%, hvormed hele pladebranchen voksede, og dermed steg de uafhængiges markedsandel af streaming med 0,6%, fra 39,4% til 40%.

Rapporten bærer vidne om endnu et imponerende år for uafhængige verden over og beskriver også sektorens fortsatte betydning for den lokale kultur og de udvidede beskæftigelsesmuligheder i freelance-sektoren, der tjener det uafhængige fællesskab.

Alison Wenham, CEO for WIN, udtaler:

"WINTEL 2017-rapporten fortæller historien om endnu et stærkt år for den uafhængige sektor. Sektoreren har haft solid vækst generelt og har set en forbløffende stigning i streamingindtægter. Begge er tendenser, vi er overbeviste om, vil fortsætte. Det er vigtigt, når man tænker på det globale marked for uafhængig musik, at vi fortsætter med at bruge ejerskab snarere end distribution som beregningsmetode. Når de store selskaber påberåber sig markedsandel gennem distribuerede title fordrejes det uafhængige markeds egentlige værdi og danner et fejlagtigt billede af vores fantastiske sektors vækst og vitalitet. "

Martin Mills, grundlægger af Beggars Group (4AD, XL m.fl.) og VP i WIN kommenterer:

"Det taler sit meget tydelige sprog om den iværksætterånd de uafhængige besidder og om offentlighedens ønske om musikalsk mangfoldighed, at selv i disse tider, der domineres af store globale virksomheder, går næsten 4 ud af hver 10. krone til den uafhængige sektor. ”

Og Kees Van Weijen, præsident for IMPALA supplerer:

"Det forenede Indie-community, dets pladeselskaber og kunstnere har en fantastisk mangfoldighed i sine udgivelser i alle musikalske genrer som vist i årets Wintel-rapport"

Helen Smith, administrerende formand for IMPALA: 

"Statistikker er afgørende, de understreger virkeligheden for den uafhængige sektor."

Richard James Burgess Ph.D., CEO for A2IM og Vice President of WIN: 

"Det er virkelig glædeligt at se både den amerikanske og globale uafhængige markedsandel stige igen. Vi skal fortsætte med at stræbe efter lige vilkår, hvor de bedste udgivelser stiger til toppen. Selv når vi fejrer vores sektor, må vi forblive årvågne. Vi kæmper vores vej ud af et dybt hul skabt af misbrugere af ophavsretten, og vi har en lang stigning forude for at få indtægterne til både skabere og pladeselskaber tilbage til, hvor de hører hjemme. "