DUP logo element

Open call til DUPs bestyrelse

Årets generalforsamling hos Danske Uafhængige Pladeselskaber afholdes d. 29/3 2022 kl. 12.30-14.30 i Crunchy Frogs lokaler på Nyrnberggade 29, 2300 København. 

DUPs generalforsamling indeholder nedenstående faste punkter, og er desuden en god mulighed for at hilse på kolleger i branchen. 

Vi håber at se så mange medlemmer som muligt, og at nye kræfter har lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet. Tilmelding, opstilling og indsendelse af forslag skal ske her senest d. 18/3.

 • Valg af dirigent og referent
 • Valg af stemmetællere
 • Forpersonens beretning
 • Godkendelse af årsregnskab
 • Fastsættelse af kontingent for det kommende år
 • Godkendelse af bestyrelsens honorar
 • Forslag
 • Valg af forperson
 • Valg af højst 6 bestyrelsesmedlemmer
  • I år der 3 pladser på valg
 • Valg af 1-2 suppleanter
  • I år er begge pladser på valg
 • Valg af revisor
 • Evt.