DUP logo element

Forpersonernes Årsberetning for 2017

Til dem som ikke var til stede på årets generalforsamling kan formandsberetningen v. Kasper Find & Kristoffer Rom læses nedenfor.

SPOT Festival

DUP kuraterede og præsenterede igen i 2017 en scene samt et label-område på Spot Festival, hvilket forløb godt. Projektet fortsætter i 2018, hvor en ekstern projektkoordinator vil optimere præproduktion, afvikling og markedsføring.

Roskilde Festival

Vi etablerede et label-område på Roskilde Festival igen i 2017 - denne gang under hele festivalen. Opvarmningsdagene gav det klart højeste aktivitetsniveau for deltagerne, end da vi rykkede ind på pladsen pga. at en større konstruktion umiddelbart foran boden gjorde den svær at få øje på for forbipasserende. Forhåbentlig kan en bedre placering og markedsføring på selve festivalen i 2018 gøre, at vi også kommer til at have en en masse aktivitet derinde. 

Independent Label Market

Vi har rejst penge til at afholde et Independent Label Market i København, og vi vender tilbage hurtigst muligt med mere nyt herom. Vi forventer, at det kommer til at foregå i efteråret 2018.

IMPALA

Vi deltog i 5 bestyrelsesmøder i Impala samt generalforsamlingen i 2017. Af særligt fyldige samtaleemner kan vi nævne The Value Gap, Independent Album of the Year, Fair digital deals declaration update, EU copyright reform, Impala Funding, TA-funding mv..  

I begyndelsen af 2018 blev en arbejdsgruppe, som består af de 14 nationale pladeselskabsorganisationer, desuden etableret, så vi bedre kan sparre med hinanden om de fælles udfordringer vi har.

Win

Vi deltager løbende i Worldwide Independent Networks aktiviteter. Herunder at levere data og og besvarelser til Wintel-rapporten og at sidde i WINs performance rights-arbejdsgruppe, som vi i 2017 deltog i 2 telefonkonferencer omkring.

Gramex

2017 var året hvor DUPs formandskab markerede sig på den politiske og organisatoriske “kampplads” for første gang. På overskriftsniveau resulterede det i yderligere ca. 4 mio. dkk til distribution fra Gramex til ej-ifpi medlemmer samt i en tættere dialog med Ifpi og Gramex’ ledelse om vores holdninger til driften af Gramex og især organisationens fordelingsgrundlag og magtfordeling. 

Disse ting har vi brugt ualmindeligt store ressourcer på. Vi har holdt talrige møder, etableret og leveret i DUP/Ifpi-arbejdsgrupper med henblik på at finde fælles og fair løsninger.

The Value Gap

Værdikløften mellem de gængse digitale tjenester som Spotify, Apple Music mv. på den ene side og så tjenester som f.eks. YouTube og Soundcloud på den anden side er efterhånden blevet døbt The Value Gap i den internationale musikpolitik. DUP er grundlæggende af den holdning, at teknologivirksomheder bag disse tjenester skal betale for deres brug af musik på lige fod med almindelige streaming-tjenester - også selvom en stor del af deres indhold er brugergenereret. Dernæst mener vi, at man på YouTube bør kunne styre, hvilke annoncører man tillader på sine videoer.

I løbet af 2017 har vi diskuteret dette med vores internationale netværk, og gjort vores til at danske politikere som Jens Rohde, Morten Messerschmidt, Bendt Bendtsen, Jeppe Kofoed, Morten Helveg, Christel Schaldemose, Anders Vistisen m.fl. er bekendte med problematikken. Vi vil gerne understrege, at vi ikke er imod brugergenereret indhold, vi mener blot der skal betales for den.

DR

Vi mener fortsat, at DR spiller en central rolle for dansk musikliv og vores medlemmer. I november 2017 forfattede vi derfor et åbent brev, der giver opbakning til et stærkere DR fremfor at bidrage til tidens politiske tendens om nedskæringer i DR.

New Nordic Indie

I fællesskab med vores nordiske søsterorganisationer har vi etableret en række playlister under navnet New Nordic Indie, som hver uge opdateres med ny uafhængig musik kurateret af musikjournalister. New Nordic Indie har i skrivende stund godt 5300 følgere på tværs af sociale medier og streamingtjenester.

Medlemsudvikling

  • 2017 - 114 medlemmer (heraf 70 aktive)
  • 2016 – 103 medlemmer (heraf 59 aktive) 
  • 2015 – 93 medlemmer 
  • 2014 – 81 medlemmer 
  • 2013 – 55 medlemmer 
  • 2012 – 40 medlemmer

DUP i medierne