Om DUP

DUP er en interesseorganisation, der repræsenterer et centralt led i den musikalske fødekæde, der ikke repræsenteres kollektivt andetsteds, herunder både professionelle pladeselskaber, opstartsvirksomheder, hobbyvirksomheder og selvudgivende kunstnere. DUP sikrer derved, at vækstlaget udvikles og får ørenlyd uanset markedsandele og økonomisk vækstpotentiale. 

Den uafhængige musikscene er bannerførere, når det kommer til musikalsk diversitet, kunstnerisk frihed og rimelige arbejdsvilkår for kunstnere. Vores sektor foretager de store og risikovillige investeringer i ny musik, og derfor er det vigtigt, at vi igennem kollektiv organisering skaber de bedst mulige grundlag for politisk gennemslagskraft, vidensdeling og opkvalificering af og for vores medlemmer og branchen som helhed.

 • DUP repræsenterer uafhængige danske pladeselskaber, store som små.  Et uafhængigt selskabs ejerforhold involverer ikke multinationale selskaber i modsætning til de såkaldte Majorselskaber, som i dag tæller hhv. Sony, Warner, Universal samt disses underselskaber.

 • DUP opsøger ny viden og deler den med sine medlemmer.

 • DUP bringer sine medlemmers vilkår for øje for politiske beslutningstagere.

 • DUP producerer events med sine medlemmers udgivelser som omdrejningspunkt.

 • DUP forhandler aftaler med div. interessenter i musikbranchen.

 • DUP skaber et øget fokus på den uafhængige pladebranche og dens vilkår i offentligheden.

 • DUPs medlemmer står for ca. 70% af alle nye udgivelser

 • DUP repræsenterer en markedsandel på ca. 20%. 

 • DUP har i en årrække kurateret en scene på SPOT Festival og haft et område dedikeret til den uafhængige musikscene på Roskilde Festival.

 • DUP er medlem af WIN og bestyrelsesmedlem i Impala sidder formandskabet med ved bordet, når de store internationale aftaler gennemgås, på det politiske niveau og det markedsstyrede.

 • I skrivende stund repræsenterer DUP ca. 130 danske pladeselskaber.

DUPs organisation består af:

Kristoffer Rom (Tambourhinoceros) - Bestyrelsesmedlem & forperson

Agnete Hannibal (Escho) - Bestyrelsesmedlem

Diana Uh (ILK) - Bestyrelsesmedlem

Jesper Reginal (Crunchy Frog) - Bestyrelsesmedlem

Laura Kaae (New Amsterdam Records) - Bestyrelsesmedlem

Michael Andersen (Target Music) - Bestyrelsesmedlem

Peter Kehl (CC Music) - Bestyrelsesmedlem

Roar Amundsen (Songcrafter Music) - Bestyrelsesmedlem

Jon Madsen (Nordic Music Society) - Bestyrelsesmedlem

Nick Hasselby (Orpheus) - Suppleant

Dennis Holmberg (Helicon Arts & Education) - Suppleant

Kontakt

 • Formand Kristoffer Rom: kristoffer@dup.nu, +45 24 24 92 54

 • DUPs bestyrelse: bestyrelse@dup.nu 

Vedtægter

Kan læses her.

Virksomhedsoplysninger

Navn: Danske Uafhængige Pladeselskaber
CVR-nummer: 27186432
Adresse: c/o Tambourhinoceros, Vermlandsgade 61, 2300 København S