Danske Uafhængige Pladeselskaber ønsker et stærkere DR - uden nedskæringer.

Den danske musik stormer frem som aldrig før, herhjemme og internationalt. Det skal vi alle være stolte af, og særligt de politiske beslutningstagere skal være bevidste om hvilke platforme, der muliggør sådan en succes fra et lille land som Danmark. Og her er DR en livsnødvendig formidler af den danske musik i al dens mangfoldighed –fra mainstream-pop til niche-genrer.

I august 2016 offentliggjorde DR musikhandlingsplanen ”Nye veje for musikken”, der udstikker retningen for en ambitiøs formidling af dansk musik. Og den hilste vi velkommen efter en flerårig dialog med DR om dette område. Og hvis DR forsætter med at realisere handlingsplanen, hvor man vil lægge større fokus på dansk musik i bredden, så er det tydeligt, at ingen private aktører kan eller tør at formidle et så mangfoldigt musikudbud til et tilsvarende stort publikum, som tilfældet er i DR. Selv de bredt appellerende FM-kanaler (P3 og P4), er langt mere mangfoldige end de kommercielle stationer, som kanalerne ellers ofte sidestilles med i den offentlige debat.

Man kan optimere og effektivisere enhver organisation – og det gælder også DR.  Formålet hermed bør dog ikke være at gøre DR billigere i drift men i stedet at frigøre ressourcer til at producere mere og bedre public service, herunder at understøtte udbredelsen af dansk musik. Derfor modsætter vi os på det kraftigste de politiske vinde, der pt. blæser i retning af kraftige nedskæringer i DR.